CEA (P-Karsinoembryonalt antigen)

– Karsinoembryonalt antigen

Indikasjoner
Preoperativt ved kolorektalkreft, hvor høye verdier indikerer spredning. Postoperativ oppfølging i inntil 4 år. Analysen benyttes også i noen tilfeller til etterkontroll av lungekreft og metastaserende brystkreft.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 5 µg/L
Endring i forhold til tidligere verdi er ofte viktigere enn referansegrensen. Røykere har i gjennomsnitt høyere CEA-verdier enn ikke-røykere.

Tolkning
Forhøyede verdier sees ved maligne svulster i gastrointestinaltraktus, særlig i tykktarmen og i rectum, men også ved kreft i magesekk og bukspyttkjertel. Ved lungekreft og vedmetastaserende bryst- og ovarialkreft vil man kunne finne høye CEA-verdier. Testen er ikke tumorspesifikk. Man kan finne lett til moderat forhøyede verdier ved ulcerøs colitt, Crohns sykdom, divertikulose i colon, leverlidelser, lungeinfeksjoner og hos røykere. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,