Chlamydia pneumoniae IgG / IgM antistoff – Serologi

Chlamydia pneumonia

Indikasjon
Mistanke om luftveisinfeksjon med Chlamydia pneumoniae.

Se ellers
Mycoplasma pneumoniae PCR
Chlamydia pneumoniae PCR
Mycoplasma pneumoniae IgM og IgG antistoff

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag.

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
Analysen utføres en gang per uke.

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares med
– Chlamydia pneumoniae IgG Påvist / Ikke påvist
– Chlamydia pneumoniae IgM Påvist/ Ikke påvist

Resultatet konkluderes og kommenteres på bakgrunn av funn, tidligere prøver og kliniske opplysninger.

Stikkord: , , , , ,