Chlamydia pneumoniae DNA

TEST296 logoIndikasjon
Mistanke om infeksjon med Chlamydia pneumoniae.

Klikk her for mer informasjon om Chlamydia pneumoniae (Smittevernveilederen, FHI)

Dersom det rekvireres PCR undersøkelse på luftveispatogener utføres og besvares analyse på alle fire agens (Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis og Bordetella parapertussis).

PCR er en meget sensitiv og spesifikk analysemetode som anbefales tidlig i sykdomsforløpet. Etter ca 4 uker vil mengden bakterier avta, og dermed reduseres sannsynligheten for påvisning ved hjelp av PCR.

Se ellers
Mycoplasma pneumoniae – PCR
Mycoplasma pneumoniae IgG / IgM antistoff – Serologi
Bordetella pertussis – PCR
Bordetella pertussis IgG antistoff – Serologi

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Nasopharynxsekret er foretrukket
Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel.
_MG_1130
Riktig prøvetaking ved nasopharynx prøver til luftveis PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transportboks eller i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager.

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares Positiv / Negativ.

 

Stikkord: , , , , ,