CK (P-CK)

– Kreatinkinase, total-CK, CK, total, kreatinfosfokinase, CPKTEST296 logo

Indikasjoner
Utredning av og monitorering av muskelsykdommer og -skader.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Jenter 0-3 md.:  42 – 470 U/L
Gutter 0-3 md.:  28 – 300 U/L
Jenter 3-12 md.: 26 – 240 U/L
Gutter 3-12 md.: 24 – 170 U/L
Jenter og gutter 1-14 år:    24 – 175 U/L
Jenter og gutter 15-18 år: 24 – 145 U/L
Kvinner:              35 – 210 U/L
Menn 18-49 år: 50 – 400 U/L
Menn > 49 år:   40 – 280 U/L

Resultater over 10 000U/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Verdier opp til 100 ganger øvre referansegrense kan sees i tidlige stadier av Duchennes muskeldystrofi, ved utbredt muskelskade, for eksempel ved rhabdomyolyse. Moderat høye verdier, 4-8 ganger øvre referansegrense, kan sees ved aktive myositter, etter kirurgiske inngrep og uvant eller kraftig muskelbruk.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , , ,