Coronavirus: SARS-CoV-2 RNA

Indikasjon

Ved mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2 , smittesporing , screening i forbindelse med innreise til Norge eller ved planlagt utenlandsreise. Andre indikasjoner etter smittevernfaglig vurdering.

Testkriterier oppdateres av FHI.
For mer informasjon om nytt coronavirus (SARS-CoV-2) se: Smittevernveilederen FHI

Kliniske opplysninger

I remissen må det tydelig oppgis indikasjon for test, om det er nærkontakt med bekreftet tilfelle, symptomer, dato for symptomdebut og eventuelle grunnsykdommer.  Reiseanamnese må beskrives der det er relevant. Om behov for attest i forbindelse med utenlandsreise må dette spesifiseres.

Prøvetaking

Under prøvetaking skal det benyttes smittevernutstyr for den som utfører prosedyren.

Se smittevernveilederen FHI: Prøvetaking – praktisk gjennomføring

Prøvemateriale:

Det skal tas ett sett med luftveisprøver :
Ett sett består av en penselprøve fra nasofarynx OG fra svelg tatt med samme pensel.
Riktig prøvetaking ved nasofarynxprøver til luftveis-PCR: Se instruksjonsvideo.

Prøvetakingsutstyr
Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel 

Prøvene må merkes med pasientdata og prøvetakingsdato.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transportboks eller i transporthylse og ferdig merket prøvepose / konvolutt.
Prøven oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid

Analysen utføres mandag-lørdag (justeres ved behov). Ved normal drift vil svartiden forventes å være 1-2 dager.

Besvarelse/Tolkning

Prøven besvares Negativ / Positiv eventuelt med kommentar. Positive funn er nominativ meldepliktig .

Ny prøve anbefales dersom analyseresultatet er svak positiv eller usikkert.

Positive prøver videresendes Sykehuset i Vestfold eller FHI for virusmutant screening og eventuelt sekvensering. Svar kommer da fra SiV eller FHI.

Stikkord: , , , , ,