Coronavirus RNA (SARS-CoV-2)

Indikasjon

Mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2.
Nytt coronavirus (SARS-CoV-2) forårsaket i desember 2019 et utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen sentralt i Kina. Viruset er påvist hos både alvorlig syke med pneumoni og hos personer med milde luftveissymptomer. Sykdommen (Covid-19) smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Siden slutten av feb. 2020 har majoriteten av tilfellene blitt rapportert utenfor Kina, spesielt i EU/EØS-land og i USA. Første tilfelle i Norge ble registrert 26.02.2020. Generaldirektøren i WHO erklærte Covid-19 for en global pandemi den 11. 03.2020.

For mer informasjon om nytt coronavirus (SARS-CoV-2) se: Smittevernveilederen FHI

Hvem bør testes for SARS-CoV-2?

Indikasjon for testing er definert av FHI. Se derfor smittevernveilederen FHI.

Kliniske opplysninger

I remissen må det tydelig oppgis at det er mistanke om SARS-CoV.2.  Reiseanamnese  og nærkontakt med bekreftet tilfelle må beskrives. I tillegg må det opplyses om dato for symptomdebut, symptomer, og eventuelle grunnsykdommer.

Prøvetaking

Under prøvetaking skal det benyttes smittevernutstyr for den som utfører prosedyren.

Se smittevernveilederen FHI: Råd til helsepersonell om nytt coronavirus (2019-nCoV)

Prøvemateriale:

Det skal tas ett sett med luftveisprøver :
Ett sett består av en penselprøve fra nasofarynx OG fra svelg tatt med samme pensel.
Link til FHIs side: «Prøvetaking – praktisk gjennomføring«

Prøvetakingsutstyr
Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel for nasofarynx og tykk pensel for svelg

Prøvene må merkes med pasientdata og prøvetakingsdato.

Riktig prøvetaking ved nasofarynxprøver til luftveis-PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose / konvolutt.
Prøven oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid

Analysen utføres alle hverdager. Svartid forventes å være 1-3 dager.

Besvarelse/Tolkning

Prøven besvares Negativ / Positiv.

Svak positive / usikre resultater sendes FHI til konfirmasjonstesting.

Stikkord: , , , ,