CRP (P-CRP)

– C-reaktivt proteinTEST296 logo

Indikasjoner
Diagnostikk og behandlingskontroll av infeksjoner og inflammatoriske tilstander. Skille mellom bakteriell og viral infeksjon.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 5 mg/L

Tolkning
Høye verdier sees ved inflammatoriske tilstander. Hvis problemstillingen er om pasienten har bakteriell eller viral infeksjon, vil verdier over ca. 40 mg/L tale for bakteriell infeksjon. Unntak vil være influensa og mononukleose som begge kan gi høyere CRP-verdier. Høy CRP taler for pyelonefritt ved urinveisinfeksjon hos barn. Ved ukomplisert postoperativt forløp når CRP maksimal verdi omkring 3. dag etter operasjonen og faller til preoperativt nivå innen omlag 7. dag.

Stikkord: , , , ,