Cytologi non-gyn

Vi analyserer urin og annen kroppsvæske