CYTOLOGISKE PRØVER

Riktig utfylling av remissene er viktig:

  • Pasientens personnummer (11 siffer) i tillegg til navn og postnummer.
  • Prøvelokalisasjon skal angis.
  • Angi om det er konvensjonell- eller væskebasert prøve.
  • ThinPrep prøvebeholder (væskebasert cytologi) eller glass (konvensjonell cytologi) merkes med navn og personnummer (bruk gjerne etikettene på remissen eller skriv med blyant på skravert felt. NB ikke bruk andre etiketter)
  • Kliniske opplysninger.
  • Prøvedato
  • Rekvirentens navn og adresse

Cervix cytologi

Væskebasert cervixcytologi
Unilabs bruker ThinPrep test ved analysering av væskebasert cytologi.

Anbefalinger om oppfølging følger gitte retningslinjer av Masseundersøkelsen mot Livmorhalskreft:
http://kreftregisteret.no/Global/Cervix/flytskjema.pdf

Veiledning for prøvetaking av væskebasert cytologi/HPV-test

Prøvetakingsveiledning ThinPrep Cervex-Brush Combi

Prøvetakingsveiledning ThinPrep Pap Cervex Brush

Prøvetakingsveiledning ThinPrep Brush and Spatula

Veiledningsfilm for prøvetaking av væskebasert cytologi/HPV-test:
http://www.cytologystuff.com/watch/specimen_collection_video.htm

Konvensjonelle celleprøve fra cervix

Urin

Urinen blandes med 1:1 med 50% alkohol.  Sendes laboratoriet i egnet prøveglass.

Cystevæske

Væsken blandes med 50% alkohol 1:1.