Cytomegalovirus IgG / IgM antistoff – Serologi

CMVTEST296 logo

Indikasjon
Mistanke om CMV infeksjon.

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– Symptomer
– 1.sykdomsdag
– Tidligere innsendt prøve
– Graviditet

Se ellers
Epstein Barr virus. Kryssreagerer med andre Herpesvirus og derfor skal EBV og CMV alltid analyseres samtidig.

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.
Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med «Påvist» og utfyllende kommentarer.

Stikkord: , , , , ,