Cytomegalovirus IgG / IgM antistoff – Serologi

Indikasjon
Klinisk mistanke om CMV infeksjon, utredning av immunstatus.

Klikk her for mer informasjon om CMV (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag, graviditet

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist». Er prøven tatt for tidlig i sykdomsforløpet anbefales kontrollprøve etter 2 uker.
Positive prøver besvares med «Påvist» og utfyllende kommentarer.

Stikkord: , , , , ,