Dermatofytt DNA

Indikasjon
Klinisk mistanke om infeksjon med Dermatofytt

Se ellers
Gjærsopp – ikke venerologisk – Dyrkning
Muggsopp  – Dyrkning

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– prøvetakingssted
– residiv
– evt. utenlandsopphold
– immumsupresjon

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Hudavskrap, neglavskrap, neglbiter eller hår.
Prøvetakingsutstyr
– Steril universalkontainer til puss, ekspektorat, avskrap til sopp etc.
– Prøven kan også sendes i eppendorfrør.

_MG_1102
Det anbefales ikke å sende inn prøve mellom to sammenteipede objektglass. Bruk alltid steril kontainer.
Dersom prøven i tillegg ønskes analysert for gjærsopp eller muggsopp, må det sendes penselprøve tatt med Copan®Transportmedium sort/Orange.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
2-7 dager

Besvarelse / tolkning

Prøvene besvares Positiv / Negativ for;
– Generelle Dermatofytter (omfatter familiene Trichophyton, Microsporum og Epidermophyton).
Trichophyton rubrum
– Trichophyton interdigitale


Enkelte prøver kan inneholde stoffer som hemmer PCR analysen, eller ha for lite prøvemateriale til å utføre analysen. I disse tilfellene ber vi om ny prøve.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,