Differensialtelling, maskinell (B-Differensialtelling, maskinell)

– Hematogram, maskinell differensialtelling, maskinell blodcellescreening, blodcellestatus

Bakgrunn
Vår hematologimaskin inndeler leukocyttene i neutrofile granulocytter, lymfocytter, monocytter, eosinofile og basofile granulocytter. I tillegg teller den store aktiverte lymfocytter (LUC) og gir alarm om mulig tilstedeværelse av blaster og venstreforskyvning. Antall LUC er inkludert i antallet lymfocytter.

Indikasjoner
Utredning av infeksjoner og av anemier. Mistanke om leukemi. Allergiske lidelser. Se også leukocytter i blod.

Prøvetaking
EDTA-blod.

Referanseområder
Alder: 1 dag
Neutrofile: 6,0 – 26,0 • 10^9/L
Lymfocytter: 2,0 – 11,0 • 10^9/L
Monocytter: 0,5 – 3,0 • 10^9/L
Eosinofile: 0,1 – 2,0 • 10^9/L
Basofile: 0,0 – 0,2 • 10^9/L

Alder: 2 – 7 dager
Neutrofile: 1,5 – 20,0 • 10^9/L
Lymfocytter: 2,0 – 17,0 • 10^9/L
Monocytter: 0,3 – 2,7 • 10^9/L
Eosinofile: 0,1 – 1,5 • 10^9/L
Basofile: 0,0 – 0,2 • 10^9/L

Alder: 8 dager – 4 uker
Neutrofile: 1,5 – 14,0 • 10^9/L
Lymfocytter: 2,0 – 17,0 • 10^9/L
Monocytter: 0,4 – 2,5 • 10^9/L
Eosinofile: 0,1 – 1,0 • 10^9/L
Basofile: 0,0 – 0,2 • 10^9/L

Alder: 4 uker – 4 måneder
Neutrofile: 1,5 – 10,0 • 10^9/L
Lymfocytter: 2,5 – 16,0 • 10^9/L
Monocytter: 0,4 – 1,8 • 10^9/L
Eosinofile: 0,1 – 1,0 • 10^9/L
Basofile: 0,0 – 0,2 • 10^9/L

Alder: 4 måneder – 4 år
Neutrofile: 1,5 – 8,5 • 10^9/L
Lymfocytter: 4,0 – 10,0 • 10^9/L
Monocytter: 0,2 – 1,5 • 10^9/L
Eosinofile: 0,1 – 1,0 • 10^9/L
Basofile: 0,0 – 0,2 • 10^9/L

Alder: 4 år – 8 år
Neutrofile: 1,5 – 8,0 • 10^9/L
Lymfocytter: 1,5 – 7,0 • 10^9/L
Monocytter: 0,2 – 0,8
Eosinofile: 0,1 – 0,8
Basofile: 0,0 – 0,2

Alder: 8 år – 12 år
Neutrofile: 1,8 – 8,0 • 10^9/L
Lymfocytter: 1,5 – 6,0 • 10^9/L
Monocytter: 0,2 – 0,8 • 10^9/L
Eosinofile: 0,1 – 0,6 • 10^9/L
Basofile: 0,0 – 0,2 • 10^9/L

Alder: > 12 år
Neutrofile; 1,7 – 7,5 • 10^9/L
Lymfocytter: 1,1 – 4,8 • 10^9/L
Monocytter: 0,1 – 1,0 • 10^9/L
Eosinofile: 0,0 – 0,6 • 10^9/L
Basofile: 0,0 – 0,2 • 10^9/L

Fysisk aktivitet og stress gir økning av nøytrofile granulocytter.
Det telles vanligvis flere tusen leukocytter; det gjør maskinell differensialtelling mer presis enn manuelle differensialtelling i blodutstryk.

Resultater for neutrofile under 0,5 • 10^9/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Rapportene fra hematologimaskinene er ganske omfattende og er først og fremst beregnet til internt bruk i laboratoriet. Maskinene vil varsle om funn av suspekte unormale celler, som for eksempel blastceller, stavkjernede nøytrofile granulocytter, atypiske lymfocytter, kjerneholdige erytrocytter og trombocyttaggregater. Disse varslene blir vurdert. Ved funn av usikker betydning supplererer laboratoriet med mikroskopisk vurdering av blodutstryk.
Økt antall nøytrofile granulocytter kan sees ved stress og inflammasjoner, særlig ved infeksjoner, foruten ved leukemier (særlig høye verdier ved kronisk myelogen leukemi).
Redusert antall nøytrofile granulocytter kan sees ved toksisk beinmargsdepresjon og maligne prosesser i beinmarg, og kan være forårsaket av sepsis. Det er direkte sammenheng mellom antall nøytrofile granulocytter og infeksjonstendens. Alvorlig nøytropeni defineres som antall nøytrofile granulocytter mindre enn 0,5∙10^9/L.
Økt antall eosinofile granulocytter kan sees ved allergiske lidelser som astma og legemiddelallergier, kronisk myelogen leukemi, lymfom og andre kreftsykdommer, parasittinfeksjoner, sykdommer i hud, lunger og bindevev, behandling med visse cytokiner.
Økt antall basofile granulocytter kan sees ved allergiske reaksjoner, kronisk myelogen leukemi, polycytemia vera, ioniserende stråling, hypotyreose, kronisk hemolytisk anemi og etter splenektomi.
Økt antall lymfocytter kan sees ved virale infeksjoner, lymfatiske leukemier og ved hypertyreose. Ved mononukleose forkommer ofte atypiske lymfocytter, såkalte virocytter.
Økt antall monocytter kan sees ved langvarige infeksjoner, som endokarditt og tuberkulose; dessuten ved Crohns sykdom, sarkoidose, Hodgkins sykdom, leukemier (kronisk myelogen leukemi og myelomonocyttleukemi) og andre kreftsykdommer.

Stikkord: , , , , ,