DNase B – Serologi

Anti-DNase B (streptokokk antistoff)

Indikasjon
Undersøkelse ved mistanke om komplikasjoner etter infeksjon med Streptococcus pyogenes (revmatisk feber, glomuerulonefritt).

Kliniske opplysninger
Se indikasjon.

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 5 dager

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares med titer (IU/ml) og kommenteres ut fra titernivå og kliniske opplysninger.

Stikkord: ,