Epstein Barr IgG / IgM ImmunoBlot – Serologi

EBV infeksjon

Indikasjon:
Konfirmasjon ved inkonklusive verdier i primærserologien. Immunoblot gir mulighet til å undersøke på flere EBV antistoffer og kan derfor gi nyttig tilleggsinformasjon i forhold til resultatet i primærserologien.

Se ellers
Epstein Barr IgG og IgM antistoff

Kliniske opplysninger
Vennligst angi relevante kliniske opplysninger.
Spesielt interessant for laboratoriet er når tid i sykdomsforløpet prøven er tatt.

Prøvetaking
Prøvemateriale
Serum
Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
5 – 10 dager.

Besvarelse / tolkning:
Prøven besvares Positiv / Negativ, og tolkes sammen med EBV primærtest.

Stikkord: , , ,