Epstein Barr IgG / IgM ImmunoBlot – Serologi

Indikasjon:
Konfirmasjonstest ved inkonklusive verdier i primærserologien.
Analysen kan kun rekvireres av laboratorielege.

Se ellers
Epstein Barr IgG / IgM antistoff

Svartid
Analysen utføres fortløpende ved behov etter vurdering av laboratorielege

Besvarelse / tolkning:
Prøvene besvares Ikke påvist / Påvist, og tolkes sammen med EBV primærtest.

Stikkord: , , ,