Epstein Barr virus IgG / IgM antistoff – Serologi

 

IndikasjonTEST296 logo
Klinisk mistanke om mononukleose.

Klikk her for mer informasjon om EBV (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger, 1. sykdomsdag.

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist». Er prøven tatt for tidlig i sykdomsforløpet anbefales kontrollprøve etter 2 uker.
Positive prøver besvares med «Påvist» og utfyllende kommentarer.

Stikkord: , , , , ,