Epstein Barr virus IgG / IgM antistoff – Serologi

EBV

IndikasjonTEST296 logo
Mistanke om mononukleose.

Klikk her for mer informasjon om EBV (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger, 1. sykdomsdag.

Se ellers
Cytomegalovirus IgG / IgM antistoff
EBV Immunoblot
Immunoblot blir rekvirert av laboratorielegen på bakgrunn av kliniske opplysninger og / eller resultatet av primærtestene.

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist». Er prøven tatt for tidlig i sykdomsforløpet anbefales kontrollprøve etter 2 uker.
Positive prøver besvares med «Påvist» og utfyllende kommentarer.

Stikkord: , , , , ,