Erytrocytter (B-Erytrocytter)

– EPK, erytrocytt-partikkelkonsentrasjon, røde blodlegemerTEST296 logo

NLK-kode
NPU01960

Ved anemi vurderer man antall erytrocytter samt deres størrelse og innhold av hemoglobin.

Indikasjoner
Antall røde blodlegemer inngår i diagnostikken av anemi, spesielt ved mistanke om talassemi eller polycytemi, og i beregningen av MCH og MCHC.

Prøvetaking
EDTA-rør.

Referanseområder
Kvinner: 3,9 – 5,2 ∙ 10^12/L
Menn:     4,2 – 5,7 ∙ 10^12/L
Referanseområdene er hentet fra Nordin G, Mårtensson A, Sworlin B et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell counts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest 2004;64:385–98.

Tolkning
Erytrocyttantallet vurderes sammen med hemoglobin, MCV, MCH og MCHC. Høye verdier sees ved polycytemi. Talassemi har ofte et erytrocyttantall nær eller over øvre referansegrense kombinert med markert mikrocytose og moderat anemi.

Stikkord: , ,