Erytrocytter (B-Erytrocytter)

– EPK, erytrocytt-partikkelkonsentrasjon, røde blodlegemerTEST296 logo

Ved anemi vurderer man antall erytrocytter samt deres størrelse og innhold av hemoglobin.

Indikasjoner
Antall røde blodlegemer inngår i diagnostikken av anemi, spesielt ved mistanke om talassemi eller polycytemi, og i beregningen av MCH og MCHC.

Prøvetaking
EDTA-rør.

Referanseområder
Kvinner: 3,9 – 5,2 ∙ 10^12/L
Menn:     4,2 – 5,7 ∙ 10^12/L
Barneverdier:
0 – 14 dager: 4,3 – 6,1 ∙ 10^12/L
2 – 4 uker: 3,7 – 5,0  ∙ 10^12/L
1 – 3 md. : 3,3 – 4,6 ∙ 10^12/L
3 md. – 3 år: 4,0 – 4,9  ∙ 10^12/L
3-16 år: 4,1 – 5,3  ∙ 10^12/L

Tolkning
Erytrocyttantallet vurderes sammen med hemoglobin, MCV, MCH og MCHC. Høye verdier sees ved polycytemi. Talassemi har ofte et erytrocyttantall nær eller over øvre referansegrense kombinert med markert mikrocytose og moderat anemi.

Stikkord: , ,