Estimert GFR (Nyre-estimert GFR CKD-EPI Kreatinin (overfl.=1,73m2))

– Glomerulær filtrasjonshastighet, e-GFR, eGFR

Indikasjoner
Utredning og oppfølging av nyrefunksjon hos personer over 18 år. Spesielle risikogrupper mtp utvikling av redusert nyrefunksjon omfatter pasienter med diabetes, hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og kjent familiær opphopning av nyresykdom.

Prøvetaking
Serumrør med gel (til kreatinin).

Referanseområde
> 60 mL/min/1,73 m²

Resultater under 15 mL/min/1,73 m² blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Inndeling av nyresykdom hos voksne basert på estimert GFR (5):

Stadium               Funn                  Estimert GFR (mL/min/1,73m²)
——-   —————————–        —————————————
1       Nyreskade og normal GFR                             >90
2       Nyreskade og lett nedsatt GFR                   60 – 89
3       Moderat nedsatt GFR                                  30 – 59
4       Alvorlig nedsatt GFR                                   15 – 29
5       Nyresvikt                                                          <15

Unilabs laboratoriemedisin bruker CKD-EPI formelen.

Tolkning
Kreatininkonsentrasjonen er sterkt avhengig av muskelmasse og væskebalanse. Forhøyede verdier sees ved nyresykdommer, postrenale avløpshindringer, ved dehydrering og etter inntak av større mengder, især kokt, kjøtt. Lave verdier sees ved malnutrisjon og muskelatrofi. De nevnte faktorene vil påvirke beregningen av GFR basert på kreatinin-måling. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,