Fenobarbital (P-Fenobarbital)

– «Fenemal», «Fenobarbital-Na»

Indikasjoner
Terapikontroll, vurdering av bivirkninger, vurdering av interaksjoner og ved intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking
Serumrør uten gel.
Pasienten skal være medikamentfastende. Prøvetaking anbefales 12-24 timer etter siste doseinntak, 8 døgn etter oppstart og 4 døgn etter doseendring.
Angi på rekvisisjonen prøvetakingstidspunktet, medikamentnavn, dosering og tid for siste dose.

Veiledende terapeutisk område 
50 – 130 µmol/L

Tolkning
Terapiområdet gjelder ved monoterapi. Verdier over terapiområdet kan skyldes langsom omsetning i CYP-systemet pga interaksjoner og/eller genetiske forhold, høy dose eller kort tid mellom siste dose og prøvetakingen. Verdier under terapiområdet kan skyldes dårlig etterlevelse, hurtig metabolisme pga interaksjoner, lav dosering eller lang tid mellom siste dose og prøvetakingen. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Eskilstuna og er akkreditert av det svenske akkrediteringsorganet SWEDAC i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189.

Stikkord: ,