Ferritin (P-Ferritin)

Serum-ferritinTEST296 logo

Indikasjoner
Bedømmelse av jernlagrenes størrelse i forbindelse med jernmangel, jernoverskudd, kontroll av behandling med jerntilskudd, kontroll etter venesectio og som celleskademarkør ved hepatitt.

Prøvetaking
Seumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner > 18 år: 15 – 120 µg/L
Menn > 18 år:     22 – 375 µg/L

Tolkning
Lave verdier betyr alltid jernmangel uansett alder, kjønn og klinisk status.  Ferritin < 15 µg/L indikerer tomme jernlagre. Forhøyede verdier sees ved inflammasjon pga. akuttfasereaksjon, hemokromatose, fettlever og akutt hepatitt, særlig alkoholheptitt. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: