Logo

 

Ferritin (P-Ferritin)

Serum-ferritinTEST296 logo

Indikasjoner
Bedømmelse av jernlagrenes størrelse i forbindelse med jernmangel, jernoverskudd, kontroll av behandling med jerntilskudd, kontroll etter venesectio og som celleskademarkør ved hepatitt.

Prøvetaking
Seumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner > 18 år: 15 – 120 µg/L
Menn > 18 år:     22 – 375 µg/L

Barneverdier (µg/L):

0–1 år
1–3 år
4–10 år
11–14 år
Jenter 15–18 år
Gutter 15–18 år
25–790
10–501
22–280
15–112
10–125
18–158

Tolkning
Lave verdier betyr alltid jernmangel uansett alder, kjønn og klinisk status.  Ferritin < 15 µg/L indikerer tomme jernlagre. S-ferritin mellom 15 og 30 µg/L indikerer små jernlagre. Forhøyede verdier sees ved inflammasjon pga. akuttfasereaksjon, hemokromatose, fettlever og akutt hepatitt, særlig alkoholheptitt. Ved kronisk aktiv inflammatorisk sykdom brukes ofte en skjønnsmessig grenseverdi på 50 µg/L for sannsynlig jernmangel.

For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: