Folat (P-Vit.B9 (Folsyre))

– Folsyre, folinsyre, Vitamin B9TEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om folatmangel. Utredning av makrocyttose, makrocyttær anemi og ved malabsorpsjon.

Prøvetaking
Serumrør med gel. Unngå hemolyse.  Folat er lysømfintlig. Prøven oppbevares mørkt.

Referanseområde
> 8 nmol/L

Tolkning
Lavt serumnivå kan også forekomme etter tilfeldig lavt inntak. Homocystein blir automatisk etterrekvirert når folat < 8. Hvis homocystein er normal, har pasienten likevel ikke folatmangel (til tross for den lave folatverdien). Høy konsentrasjon kan ses som «sekundærfenomen» ved kobalaminmangel og ved langvarig faste (mer enn 1-2 dager). Da folatmangel kan gi liknende hematologiske og nevropsykiatriske forandringer som kobalaminmangel, kan det være vanskelig å skille mellom de to mangeltilstandene klinisk. Analyse av s-metylmalonat (høy ved kobalaminmangel, men ikke ved folatmangel) og p-homocystein (høy ved begge tilstandene) kan være til hjelp. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,