Folat (P-Vit.B9 (Folsyre))

– Folsyre, folinsyre, Vitamin B9TEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om folatmangel. Utredning av makrocyttose, makrocyttær anemi og ved malabsorpsjon.

Prøvetaking
Serumrør med gel. Unngå hemolyse.  Folat er lysømfintlig. Prøven oppbevares mørkt.

Referanseområde
> 8 nmol/L

Tolkning
Lavt serumnivå kan også forekomme etter tilfeldig lavt inntak. Homocystein kan brukes som en supplerende analyse. Hvis homocystein er normal, har pasienten ikke folatmangel (til tross for den lave folatverdien).
Høy konsentrasjon kan ses som «sekundærfenomen» ved kobalaminmangel og ved langvarig faste (mer enn 1-2 dager).
Da folatmangel kan gi liknende hematologiske og nevropsykiatriske forandringer som kobalaminmangel, er det vanskelig å skille mellom de to mangeltilstandene klinisk. Analyse av s-metylmalonat (MMA) (høy ved kobalaminmangel, men ikke ved folatmangel) og p-homocystein (høy ved begge tilstandene) kan være til hjelp. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,