Folat (P-Vit.B9 (Folsyre))

– Folsyre, folinsyre, Vitamin B9TEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om folatmangel. Utredning av makrocyttose, makrocyttær anemi og ved malabsorpsjon.

Prøvetaking
Serumrør med gel. Unngå hemolyse.  Folat er lysømfintlig. Prøven oppbevares mørkt.

Referanseområde
> 8 nmol/L

Tolkning
Folat er essensielt for DNA-syntese og cellevekst. Folatmangel hos mor gir økt risiko for nevralrørsdefekte hos fosteret.
Det er mye folat i grønnsaker og frukt, men 50-80 % forsvinner ved koking. Lavt serumnivå kan også forekomme etter tilfeldig lavt inntak. Homocystein begynner å stige når folat er under 25 – 27 nmol/l. Hvis homocystein er normal, har pasienten ikke folatmangel (til tross for den lave folatverdien). Høy konsentrasjon kan ses som «sekundærfenomen» ved kobalamin(vitamin B12)-mangel og ved langvarig faste (mer enn 1-2 dager).
Da folatmangel kan gi liknende hematologiske og nevropsykiatriske forandringer som kobalaminmangel, er det vanskelig å skille mellom de to mangeltilstandene klinisk. Metylmalonat (MMA) (høy ved kobalaminmangel, men ikke ved folatmangel) og p-homocystein kan være til hjelp. Verdens helseorganisasjon anbefaler en aksjonsgrense for folatmangel på 10 nmol/L. For kvinner i fertil alder bør konsentrasjonen av serumfolat være >25,5 nmol/L. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,