Fosfat (P-Fosfat (uorg))

– FosforTEST296 logo

NLK-kode
NPU03096

Indikasjoner
Mistanke om paratyreoideasykdom, vitamin D-mangel, malabsorpsjon, nyresykdommer og ved uklare trøtthets-, tetani- og krampetilstander. Kontroll ved langvarig parenteral ernæring.

Prøvetaking
Serumrør med gel. Hemolyse gir falskt høy konsentrasjon.

Referanseområder
0 – 14 dager:          1,50 – 3,00 mmol/L
15 dager – 6 md:   1,60 – 2,70 mmol/L
6 – 12 md.:             1,60 – 2,10 mmol/L
1 – 7 år:                   1,30 – 2,00 mmol/L
8 – 12 år:                1,10 – 1,80 mmol/L
13 – 17 år:               0,90 – 1,60 mmol/L
Kvinner ≥18 år:    0,85 – 1,50 mmol/L
Menn 18-49 år:    0,75 – 1,65 mmol/L
Menn ≥ 50 år:      0,75 – 1,35 mmol/L
Referansegrensene for personer over 18 år er hentet fra: Rustad P, Felding P, Franzson L, Kairisto V, Lahti A, Martensson A, Hyltoft Petersen P, Simonsson P, Steensland H, Uldall A. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84.
Referansegrensene for barn er hentet fra: Colantonio, DA et al. Closing the gap in pediatric laboratory reference intervals: A CALIPER database of 40 biochemical markers in a healthy and multiethnic population of children. Clin Chem 2012; 58:5: 854 – 868 og Ridefelt P et al. Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbott Architect ci8200 instrument. Clin Chem Lab Med 2012; 50(5):845 – 851.

Tolkning
Årsaker til høye verdier er nyresvikt, hypoparatyreoidisme mv. Lave verdier sees ved hyperparatyreoidisme, vitamin D-mangel og flere andre tilstander. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: