Fosfat (P-Fosfat (uorg))

– FosforTEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om paratyreoideasykdom, vitamin D-mangel, malabsorpsjon, nyresykdommer og ved uklare trøtthets-, tetani- og krampetilstander. Kontroll ved langvarig parenteral ernæring.

Prøvetaking
Serumrør med gel. Hemolyse gir falskt høy konsentrasjon.

Referanseområder
0 – 14 dager:          1,50 – 3,00 mmol/L
15 dager – 6 md:   1,60 – 2,70 mmol/L
6 – 12 md.:             1,60 – 2,10 mmol/L
1 – 7 år:                   1,30 – 2,00 mmol/L
8 – 12 år:                1,10 – 1,80 mmol/L
13 – 17 år:               0,90 – 1,60 mmol/L
Kvinner ≥18 år:    0,85 – 1,50 mmol/L
Menn 18-49 år:    0,75 – 1,65 mmol/L
Menn ≥ 50 år:      0,75 – 1,35 mmol/L

Resultater under 0,30 mmol/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Årsaker til høye verdier er nyresvikt, hypoparatyreoidisme mv. Lave verdier sees ved hyperparatyreoidisme, vitamin D-mangel og flere andre tilstander. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: