Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1

Bakgrunn
Fosfatidyletanol (PEth) er en svært spesifikk alkoholmarkør som dannes i erytrocyttmembranen etter inntak av etanol. PEth-dannelsen etter alkoholinntak er doseavhengig og med individuell variasjon. Hos personer som ikke inntar alkohol, kan PEth ikke påvises. Som grenseverdi for å indikere et mer regelmessig alkoholinntak (overforbruk), brukes 0,30 μmol/L. Et engangsinntak som gir en promille på 1-1,5 vil ikke kunne gi en PEth-konsentrasjon på over 0,30 μmol/L, verken akutt eller de påfølgende døgnene. Ved regelmessig alkoholbruk, stiger verdien ved økende forbruk, og PEth er en indikator på etanol-inntaket de siste 2 – 4 ukene før prøvetaking.

Indikasjon
Vurdering av alkoholinntak.

Prøvetakingsrutiner
Analysen utføres i EDTA-fullblod. Prøven skal ikke sentrifugeres.

Referanseområde
Det brukes veiledende tolkningsgrenser, se nedenfor

Tolkning
<0,05 μmol/L: Resultat forenlig med lavt eller intet alkoholinntak.
0,05 – 0,30 μmol/L: Resultat forenlig med moderat alkoholinntak.
>0,3 μmol/L: Resultat forenlig med mer omfattende alkoholinntak.

Analysene utføres av Unilabs, Sverige og er akkreditert av det svenske akkrediteringsorganet SWEDAC i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189.

Stikkord: ,

Stikkord: