Fri testosteron-indeks (P- Fri testosteron-indeks)

Fri testosteron-indeks (FTI) er en beregnet parameter som gir et indirekte mål på den frie testosteronkonsentrasjonen. FTI beregnes automatisk når både testosteron og SHBG er rekvirert. Indeksen beregnes slik: FTI = testosteron x 10/SHBG. (Dersom resultatet for testosteron eller SHBG er under nedre målegrense, blir FTI ikke beregnet.)

Indikasjoner
Fri testosteron indeks er spesielt nyttig å beregne hvis målt totaltestosteron er nær nedre referansegrense, særlig hos overvektige menn eller ved mistanke om endringer i SHBG-konsentrasjonen, da slike SHBG-endringer kan maskere reelle forandringer i den frie konsentrasjonen av testosteron.

Prøvetaking
Serumrør med gel (til Testosteron og SHBG).

Referanseområder
Kvinner 20 – 50 år: < 0,44
Kvinner >50 år: <0,25
Menn 20-50 år:    2,6 – 11
Menn > 50 år:  1,7 – 6,1
Referanseområdene for barn og unge fremkommer på svarapporten.

Tolkning
Se også «Testosteron» i denne brukerhåndboken. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, se «Testosteron» i Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,