Fritt-T3 (P-T3, fritt)

– Trijodtyronin, fritt, fritt-trijodtyronin, FT3, fT3TEST296 logo

Indikasjoner
Fritt-T3 i serum bør vurderes sammen med samtidig målt TSH og fritt-T4 ved mistanke om hypertyreose. Kontroll ved behandling med liotyronin (syntetisk T3).
Det er anbefalt å unngå og bestille FT3 rutinemessig ved oppfølging av pasienter med primær hypotyreose. TSH vil være tilstrekkelig i de fleste tilfeller.

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Ved substitusjonsbehandling med liotyronin bør man være medikamentfastende ved prøvetakingen.

Referanseområde
1 – 23 md.: 5,1 – 8,0 pmol/L
2 – 12 år:    5,1 – 7,4 pmol/L
13 – 20 år:  4,7 – 7,2 pmol/L
Voksne:     3,3 – 6,0 pmol/L

Tolkning
Høye verdier sees ved hypertyreose. I tidlig fase av autoimmun hypertyreose (Graves’ sykdom) kan pasienten ha forhøyet s-FT3, supprimert s-TSH og fremdeles normalt s-FT4 (T3-toksikose). I sjeldne tilfeller forekommer en såkalt T3-toksikose, dvs. en hypertyreose som skyldes en selektiv overproduksjon av T3 og hvor FT4-konsentrasjonen er normal.
Fritt-T3 er en lite sensitiv parameter ved hypotyreose. Ved alvorlig generell sykdom vil man kunne ha nedsatt konsentrasjon av FT3. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: , ,