Fritt-T4 (P-T4, fritt)

– Tyroksin, fritt, fritt tyroksin, FT4, fT4, tyroksin, ikke proteinbundetTEST296 logo

Indikasjoner
Diagnostikk av hypo- og hypertyreose sammen med måling av TSH. Kontroll ved behandling av tyreoideasykdom. Det er anbefalt å unngå og bestille FT4 rutinemessig ved oppfølging av pasienter med primær hypotyreose. TSH vil være tilstrekkelig i de fleste tilfeller.

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Ved tyroksinbehandling bør prøven tas medikamentfastende.

Referanseområde
          <2 md.: 11 – 26 pmol/L
2 md. – 18 år: 10 – 22 pmol/L
          > 18 år: 10 – 22 pmol/L

Tolkning
S-fritt T4 skal alltid tolkes sammen med TSH. Høy konsentrasjon av fritt T4 sammen med supprimert TSH er typisk for hypertyreose. Lav konsentrasjon av fritt T4 sammen med forhøyet TSH er typisk for primær hypotyreose. Under en alvorlig generell sykdom kan man finne nedsatt s-fritt T4 selv om pasienten er eutyreot. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , , ,