Gamma-GT (P-GT)

– Gammaglutamyltransferase,GT, GGT, gammaglutamyltranspeptidase, GGTPTEST296 logo

Indikasjoner
Kolestatisk parameter ved diagnostikk av leversykdommer, eventuelt sammen med s-alkalisk fosfatase, til påvisning av medikamentell eller alkoholisk leverskade og ved kontroll av alkoholikere.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner 18-39 år: ≤ 45 U/L
Kvinner >39 år:    ≤ 75 U/L
Menn 18-39 år:     ≤ 80 U/L
Menn >39 år:        ≤ 115 U/L
1 uke – 3 md.: <174 U/L
4 – 6 md.:       <123 U/L
7 – 12 md.:       <59 U/L
1 – 11 år:           <25 U/L
12  – 18 år:       <39 U/L

Tolkning
Ved forhøyet Alkalisk fosfatase er GT som regel også forhøyet ved leverlidelser og normal ved beinsykdommer. Svært høye verdier kan sees ved intra- og ekstrahepatisk kolestase, kolangitt, kolecystitt, akutt og kronisk pankreatitt og pankreascanser med kolestase. Moderate stigninger kan sees ved infeksiøs hepatitt, cirrhose, levermetastaser, fettlever og alkolhol- og legemiddelforgiftninger. Mindre stigninger kan skyldes enzyminduserende legemidler eller alkohol.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , ,