Betahemolytiske streptokokker gruppe B – Venerologi – Dyrkning

Indikasjon
Det anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av gruppe B Streptokokker hos friske, symptomfrie, gravide kvinner.

  • Prøve tas av alle kvinner med fostervannsavgang uten rier før uke 37. Ved negativ dyrkningssvar gjentas prøven hver uke inntil fødsel.
  • Prøve tas av alle kvinner med rier før uke 34.
  • Prøve tas av alle kvinner med fostrevannavgang over 18 timer før barnet er født.

Prøve tas fra ytre tredjedel av vagina og fra rektum. For flere detaljer henvises til nasjonal faglige retningslinjer for forebygging av tidlig GBS sykdom hos nyfødte.

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger skal angis.

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel).

_MG_1105

Prøvetaking 
Prøvemateriale
– Sekret

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Anbefalt transporttid: < 4 døgn. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
2 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Negativ».
Positive prøver besvares med funn.
Dersom det opplyses om penicillinallergi, vil funnet resistensbestemmes mot andre antibiotika.

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,