Betahemolytiske streptokokker gruppe B – Venerologi – Dyrkning

Indikasjon
Det anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av gruppe B Streptokokker hos friske, symptomfrie, gravide kvinner.

  • Prøve tas av alle kvinner med fostervannsavgang uten rier før uke 37. Ved negativ dyrkningssvar gjentas prøven hver uke inntil fødsel.
  • Prøve tas av alle kvinner med rier før uke 34.
  • Prøve tas av alle kvinner med fostervannavgang over 18 timer før barnet er født.

For flere detaljer henvises til nasjonal faglige retningslinjer for forebygging av tidlig GBS sykdom hos nyfødte.

Streptokokker gruppe B, systemisk sykdom

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger skal angis.

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel).

_MG_1105

Prøvetaking
Prøve tas fra ytre tredjedel av vagina og fra rectum.

Prøvemateriale:
– Sekret

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose ,
og sendes så fort som mulig til laboratoriet. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
1-3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist»
Positive prøver besvares med funn.
Dersom det opplyses om penicillinallergi, vil funnet resistensbestemmes mot andre antibiotika.

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,