GENERELL INFORMASJON – medisinsk mikrobiologi

Medisinsk mikrobiologi
Alle undersøkelsene inneholder informasjon om indikasjon, kliniske opplysninger, prøvetakingsutstyr, prøvetaking, oppbevaring og forsendelse, svartid og tolkning/besvarelse.
For analyser som har en naturlig tilknytning til hverandre, f.eks Neisseria gonorrhoeae PCR og Neisseria gonorrhoeae dyrkning er det lagt inn lenker som skal gjøre det enkelt å bevege seg mellom disse analysesidene.

Søkefunksjon

1) velg ANALYSELISTE, eller
2) legg et stikkord i søkefeltet, eller
3) søk i alfabetlinjen

Måleusikkerhet for kvantitative analyser oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Etterbestilling av analyser på mottatte pasientprøver er mulig både for serologi og PCR-analyser, men ikke for bakterologi. For serologi kan analyser etterbestilles i 4 uker, imens PCR-analyser kan etterbestilles i opp til 1 uke.

Supplerende undersøkelser vil benyttes der laboratoriets leger mener det er hensiktsmessig på grunnlag av prøvens karakter, funn og kliniske opplysninger.

 

Viktige linker:

Oversikt prøvetakingsutstyr mikrobiologi
Bestilling av prøvetakingsutstyr ( felles for mikrobiologi, biokjemi og patologi)