Rekvirering og tolking av prøvesvar

I legeforeningens kampanje «Gjør kloke valg», som vi slutter oss til, er det anbefalt å:
1. Unngå «pakkebestilling» av blodprøver – men vurdere spesifikk indikasjon for hver enkelt prøve.
2. Unngå å oppfordre friske mennesker uten symptomer eller kjent risikotilstand til regelmessig helseundersøkelse.
3. Unngå å måle PSA uten først å vurdere risiko og indikasjon ved hjelp av anamnese og klinisk undersøkelse.
4. Begrense bruken av tumormarkører.
5. Bruke klinisk skåringssystem (Wells score), ikke blodprøver, til vurdering av pasienter mistenkt for dyp venetrombose.
6. Ikke rekvirere testosteron uten at det foreligger symptomer.
7. Redusere bruken av Vitamin D – analyser til personer som tilhører en risikogruppe for vitamin D-mangel.
8. Bare bruke TSH ved kontroll av substitusjonsbehandling av hypotyreose.

For utvidet beskrivelse av tolkning av prøvesvar, se:  «Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi.