Glukose (P-Glukose)

NLK-koderTEST296 logo

NPU02192, P-Glukose
NPU02195, P-Glukose, fastende

Indikasjoner
Mistanke om hypo- og hyperglykemi. Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Prøvetaking
Serum: Serumrør med gel.
Prøven skal sentrifugeres snarest og senest innen 30 minutter, da glukosekonsentrasjonen reduseres med ca. 5-7% pr time ved henstand på blodlegemer.

Referanseområder
Venøst serum (fastende):   4,0 – 6,0 mmol/L
Referansegrensene er hentet fra The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84.

Tolkning
Diabetes mellitus foreligger når fastende P-glukose er ≥ 7,0 mmol/L ved to ulike prøvetakinger. Foruten ved mangel på insulin (diabetes mellitus) kan hyperglykemi sees ved overskudd av  glukagon, adrenalin, kortisol eller veksthormon. Hypoglykemi sees ved en rekke tilstander, som for eksempel overdosering av insulin og sulfonylureapreparater, insulinom, hypofyse- og binyrebark-insuffisiens. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.