Glukose (P-Glukose) (P-Glukose, fastende)


TEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om hypo- og hyperglykemi. Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Prøvetaking
Glukosekonsentrasjonen i serum reduseres med ca. 5-7% pr time ved henstand på blodlegemer.
Serum:
Serumrør med gel. – Sentrifugeres snarest mulig 30 minutter etter prøvetaking.
Hurtigkoagulerende serumrør med gel (RST-rør, trombinrør). – Sentrifugeres snarest mulig 10 minutter etter prøvetaking. (Bør brukes til
diagnostikk av diabetes mellitus.)

Referanseområder
Venøst serum (fastende):   4,0 – 6,0 mmol/L.

Resultater over 23 mmol/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Diabetes mellitus foreligger når fastende P-glukose er ≥ 7,0 mmol/L ved to ulike prøvetakinger. Foruten ved mangel på insulin (diabetes mellitus) kan hyperglykemi sees ved overskudd av  glukagon, adrenalin, kortisol eller veksthormon. Hypoglykemi sees ved en rekke tilstander, som for eksempel overdosering av insulin og sulfonylureapreparater, insulinom, hypofyse- og binyrebark-insuffisiens. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.