Glukose (P-Glukose)


TEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om hypo- og hyperglykemi. Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Prøvetaking
Serum: Serumrør med gel.
Prøven skal sentrifugeres snarest og senest innen 30 minutter, da glukosekonsentrasjonen reduseres med ca. 5-7% pr time ved henstand på blodlegemer.

Referanseområder
Venøst serum (fastende):   4,0 – 6,0 mmol/L.

Resultater over 23 mmol/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Diabetes mellitus foreligger når fastende P-glukose er ≥ 7,0 mmol/L ved to ulike prøvetakinger. Foruten ved mangel på insulin (diabetes mellitus) kan hyperglykemi sees ved overskudd av  glukagon, adrenalin, kortisol eller veksthormon. Hypoglykemi sees ved en rekke tilstander, som for eksempel overdosering av insulin og sulfonylureapreparater, insulinom, hypofyse- og binyrebark-insuffisiens. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.