Glukosebelastning

Indikasjoner
Diagnostikk av svangerskapsdiabetes. Diagnostikk av diabetes mellitus hvis diagnosen er usikker.

Prøvetaking
Serumrør med gel, men trombinrør med sentrifugering etter 10 minutter anbefales.
Pasienten møter om morgenen, etter 10-16 timers faste. Drikke av vann er tillatt. Pasienten må ha inntatt normal kost de siste 3 døgn.

Utførelse
Først måles fastende blodsukker. Hvis glukose > 7,5 mmol/L skal glukosebelastningen ikke utføres. 0-prøven tas så ved venepunksjon i serumglass med gel. Deretter gis 75 g anhydrert glukose oppløst  i 250-300 mL vann som skal drikkes i løpet av 5 minutter. Det skal maksimalt tilsettes 2 dråper sitronsaft. Når vannet er drukket, noteres tidspunktet. Pasienten skal være i ro og ikke røyke. 2-timersprøven tas i samme type rør ved venepunksjon etter nøyaktig 2 timer. Veneprøvene skal sentrifugeres snarest (serumglass med gel etter 30 minutter).

Tolkning
I følge anbefaling fra Verdens Helseorganisasjon (1999), tiltrådt av norsk faggruppe (Tidsskr Nor Lægeforen 2000;120:1876-77):

Diagnose Venøs glukosekonsentrasjon*
Diabetes mellitus

(Minst et kriterium må være til stede)

Fastende verdi:

≥ 7,0 mmol/L

2-timers verdi:

> 11,0 mmol/L

Nedsatt glukosetoleranse

(Begge kriterier må være til stede)

Fastende verdi:

< 7,0 mmol/L

2-timers verdi:

 7,8 –  11,0 mmol/L

Svangerskapsdiabetes (nye kriterier fra 2017)
Fastende verdi:

og/eller 2-timers verdi:

5,3 – 6,9 mmol/L

9,0 – 11,0  mmol/L

For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: