Glukosebelastning

Indikasjoner
Diagnostikk av svangerskapsdiabetes. Diagnostikk av diabetes mellitus hvis diagnosen er usikker.

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Pasienten møter om morgenen, etter 10-16 timers faste. Drikke av vann er tillatt. Pasienten må ha inntatt normal kost de siste 3 døgn.

Utførelse
Først måles fastende blodsukker. Hvis glukose > 7,5 mmol/L skal glukosebelastningen ikke utføres. 0-prøven tas så ved venepunksjon i serumglass med gel. Deretter gis 75 g anhydrert glukose oppløst  i 250-300 mL vann som skal drikkes i løpet av 5 minutter. Det skal maksimalt tilsettes 2 dråper sitronsaft. Når vannet er drukket, noteres tidspunktet. Pasienten skal være i ro og ikke røyke. 2-timersprøven tas i samme type rør ved venepunksjon etter nøyaktig 2 timer. Veneprøvene skal sentrifugeres snarest (serumglass med gel etter 30 minutter).

Tolkning
I følge anbefaling fra Verdens Helseorganisasjon (1999), tiltrådt av norsk faggruppe (Tidsskr Nor Lægeforen 2000;120:1876-77):

Diagnose Venøs glukosekonsentrasjon*
Diabetes mellitus

(Minst et kriterium må være til stede)

Fastende verdi:

≥ 7,0 mmol/L

2-timers verdi:

> 11,0 mmol/L

Nedsatt glukosetoleranse

(Begge kriterier må være til stede)

Fastende verdi:

< 7,0 mmol/L

2-timers verdi:

 7,8 –  11,0 mmol/L

Svangerskapsdiabetes (nye kriterier fra 2017)
Fastende verdi:

og/eller 2-timers verdi:

5,3 – 6,9 mmol/L

9,0 – 11,0  mmol/L

For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: