Haptoglobin (P-Haptoglobin)

– HAP, HPT, HP, Hp

TEST296 logoIndikasjoner
Mistanke om hemolyse. Differensialdiagnostisk ved anemi, ikterus og aktive prosesser.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
0 – 15 år: 0 – 1,9 g/L
> 15 år: 0,2 – 1,9 g/L
Konsentrasjonen hos nyfødte er nær 0,0 g/L, men stiger i løpet av de første leveuker. Ca. 25% av barn opp til 13 års alder har verdier under nedre referansegrense for voksne.

Tolkning
Høye verdier sees ved inflammasjoner og akuttfasereaksjoner. Lave verdier, nær 0,0 g/L, sees ved intravasal hemolyse ved f eks hemolytiske anemier, megaloblastære anemier og talassemi.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,