HbA1c (B-HbA1c)

– Glykert hemoglobin, Hemoglobin A1cTEST296 logo

Indikasjoner
Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Prøvetaking
EDTA-rør.

Referanseområde
20 – 42 mmol/mol (IFCC-enheter).

Tolkning
Tolkningen forutsetter at erytrocyttlevetiden er normal og at pasienten ikke har fått blodtransfusjon de siste 2 – 3 månedene. Verdier ≥ 48 mmol/L er nå et diagnostisk kriterium for diagnosen diabetes mellitus. Behandlingsmålet er HbA1c <53 mmol/L for yngre pasienter og HbA1c <75 mmol/L for pasienter >80 år.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,