HbA1c (B-HbA1c)

– Glykert hemoglobin, Hemoglobin A1cTEST296 logo

NLK-kode
NPU29296

Indikasjoner
Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Prøvetaking
EDTA-rør.

Referanseområde
4,0 – 6,0%, DCCT-verdier (DCCT= Diabetes Control and Complication Trial)

Tolkning
Tolkningen forutsetter at erytrocyttlevetiden er normal og at pasienten ikke har fått blodtransfusjon de siste 2 – 3 månedene. Verdier ≥ 6,5 % er nå et diagnostisk kriterium for diagnosen diabetes mellitus. Behandlingsmålet er HbA1c <7,0% for yngre pasienter og HbA1c <9,0%for pasienter >80 år.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.
 

Stikkord: ,