hCG (P-hCG)

– Humant choriongonadotropin, choriongonadotropin, β-hCG, hCG, β-HCGTEST296 logo

Indikasjoner
Verifisering av graviditet og mistanke om ekstrauterin graviditet. Diagnostikk og behandlingskontroll ved blæremola og hCG produserende svulster (koriokarsinom og testikkelkreft). Unilabs analysemetode måler både intakt hCG og frie beta-kjeder.

Prøvetaking
Serumrør  med gel.

Referanseområde
Kvinner: < 5 IU/L
Menn:     < 3 IU/L

Tolkning
Ved graviditet kan hCG påvises allerede 6-8 dager etter befruktningen. I 2. til 5. svangerskapsuke fordobles hCG-konsentrasjonen hvert 1,5 døgn. Etter 5. uke forlenges doblingstiden til 2-3 døgn. Maksimal konsentrasjon av hCG kan være fra 23 000 – 245 000 IE/l og nås i slutten av 1. trimester. Målbare hCG-konsentrasjoner hos menn er typisk for testikulær eller ekstragenital germinalcelletumor. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: , , ,