HDL-kolesterol (P-HDL-kolesterol)

– High density lipoprotein-kolesterolTEST296 logo

Indikasjoner
Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner:    1,0 – 2,7 mmol/L
Menn:        0,8 – 2,1 mmol/L
0 – 14 d:      0,4 – 1,1 mmol/L
15 d – 1 år: 0,3 – 1,8 mmol/L
1 – 3 år:      0,9 – 1,6 mmol/L
4 – 12 år:    0,9 – 1,9 mmol/L
13 – 17 år:   0,8 – 1,9 mmol/L

Tolkning
HDL-kolesterol bør være ≥1,0 mmol/L hos menn og  ≥1,3 mmol/L hos kvinner. Høye verdier kan sees ved behandling med østrogener, antiepileptika eller beta-2-stimulerende (bronkodilaterende) midler og ved regelmessig moderat alkoholinntak. Lave verdier er assosiert med overvekt, hypertriglyceridemi, mangel på mosjon, røyking, noen beta-blokkere og tiazider. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.