HDL-kolesterol (P-HDL-kolesterol)

– High density lipoprotein-kolesterolTEST296 logo

Indikasjoner
Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner: 1,0 – 2,7 mmol/L
Menn:     0,8 – 2,1 mmol/L

Tolkning
HDL-kolesterol bør være ≥1,0 mmol/L hos menn og  ≥1,3 mmol/L hos kvinner. Høye verdier kan sees ved behandling med østrogener, antiepileptika eller beta-2-stimulerende (bronkodilaterende) midler og ved regelmessig moderat alkoholinntak. Lave verdier er assosiert med overvekt, hypertriglyceridemi, mangel på mosjon, røyking, noen beta-blokkere og tiazider. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.