EVF (B-EVF) Hematokrit

– Hematokrit, Hct, erytrocytt-volumfraksjon, EVFTEST296 logo

Indikasjoner
Kontroll av pasienter med polycytemia vera. Vurdering av væskefordeling mellom intra- og extravasalt rom.

Prøvetaking
EDTA-blod.

Referanseområder
0 – 1 md:               0,48 – 0,67
2 md – 8 år:          0,32 – 0,44
Kvinner 9 – 17 år: 0,35 – 0,46
Menn 9 – 17 år:     0,40 – 0,50
Kvinner >18 år:     0,35 – 0,46
Menn >18 år:         0,40 – 0,50

Tolkning
Ved henstand av prøven før analysering stiger hematokrit med ca. 7-8 % pr. døgn. Ved oppfølging av pasienter med polycytemia vera bør hematokrit ikke overstige 0,45. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: , , ,