Hemoglobin (B-Hemoglobin)

 

– Hb, hgbTEST296 logo

NLK-kode
NOR05172

Indikasjoner
Mistanke om og oppfølging av anemi og polycytemi.

Prøvetaking
EDTA-blod.

Referanseområder
1 dag:                  15,0 – 24,0 g/dL
2 – 6 dager:        14,0 – 22,0 g/dL
1 – 2 uker:          13,0 – 20,0 g/dL
2 – 4 uker:          10,0 – 18,0 g/dL
1 – 3 mndr.:        10,0 – 16,0 g/dL
4 mndr. – 1 år:    10,0 – 14,0 g/dL
1 – 6 år:                10,0 – 15,0 g/dL
7 – 10 år:              10,5 – 15,0 g/dL
11 – 17 år:              11,0 – 15,0 g/dL
Kvinner ≥ 18 år: 11,7 – 15,3 g/dL
Menn ≥ 18 år:    13,4 – 17,0 g/dL
Referanseområdene for voksne er hentet fra Nordin G, Mårtensson A, Sworlin B et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell counts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest 2004;64:385–98. Gravide har 5-10% lavere verdier.
Referanseområdene for barn er hentet fra Pediatrics, Nelson, 1987 og Winthrobe, Haematology, 1981.

Tolkning
Lave verdier er per definisjon anemi. Årsakene til anemi er mange, men i allmennpraksis dominerer jernmangel. Høye verdier sees oftest ved relativ polycytemi forårsaket av dehydrering. Ved polycytemia vera, sekundær polycytemi på grunn av kronisk hypoksi og ved erytropoietin-produserende tumor er erytrocyttmassen økt. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,