Hepatitt B virus antigen/antistoff – Serologi

Hepatitt BTEST296 logo

Indikasjon
Utredning av Hepatitt B smittestatus.
Smittetesting ved donasjon av celler og vev.

Etter vaksinasjon
Vaksinasjonsstatus kontrolleres med undersøkelse av Hep Bs antistoff.

Serologi:
Tilgjengelige analyser. HBsAg,HBsas, HBcas, HBcIgM- Laboratoriet velger analyser etter kliniske opplysninger. Ved spesielle kliniske problemstillinger sendes prøvene til FHI for videre undersøkelse med blant annet HBV DNA PCR.

Kliniske opplysninger
Vaksinasjon
Vaksinasjons tidspunkt og type vaksine.
Smittetesting ved donasjon av celler og vev  (IVF)

Serologi

Aktuelt ved ulike problemstillinger som f.eks.
– icterus
– kvalme
– smitteeksponering
– kronisk bærerskap
– aktuell sykdom
– screening (asylsøkere, dialysepasienter, organgivere, gravide, IVF utredning)
– stikkskader

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.

Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 analyser.

Oppbevaring og forsendelse

Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 2 dager

Besvarelse / tolkning
Vaksinasjon
Hepatitt Bs antistoff utgis kvantitativt i mIU/ml.
Prøvene kommenteres ut fra prøveresultat og kliniske opplysninger.
Serologi
Hepatitt Bs antistoff utgis kvantitativt i mIU/ml.
Alle andre hepatitt B analyser besvares Påvist / Ikke påvist.
Prøvene konkluderes og kommenteres ut fra prøveresultat og kliniske opplysninger.

Førstegangs påvisning av hepatitt B (akutt / kronisk) ved Unilabs Laboratoriemedisin er meldepliktig til MSIS. Unilabs Laboratoriemedisin sender meldeskjema sammen med prøvesvaret til rekvirent. Rekvirent fyller ut meldeskjema og sender til MSIS.

Stikkord: , , , , ,