Hepatitt B virus antigen/antistoff – Serologi

Indikasjon
Utredning av Hepatitt B smittestatus, screening av gravide/IVF, risikogrupper, ved stikkskader og smittetesting ved donasjon av celler og vev.
Kontroll av vaksinasjon.

Klikk her for mer informasjon om Hepatitt B (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger, informasjon om vaksinasjonstidspunkt og vaksinetype.
Smittetesting ved donasjon av celler og vev  (IVF)

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.

Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 analyser.

Oppbevaring og forsendelse

Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Vaksinasjonsstatus: Hepatitt Bs antistoff utgis kvantitativt i mIU/ml med tilhørende kommentar.

HBV smittestatus: Hepatitt Bs antistoff utgis kvantitativt i mIU/ml, alle andre hepatitt B analyser besvares Påvist / Ikke påvist.
Prøvene konkluderes og kommenteres ut fra prøveresultat og kliniske opplysninger.

Førstegangs påvisning av hepatitt B (akutt / kronisk) ved Unilabs Laboratoriemedisin er Nominativt meldepliktig til MSIS.

Stikkord: , , , , ,