Hepatitt C virus IgG antistoff – Serologi

Indikasjon
Utredning av Hepatitt C smittestatus, ved stikkskader, screening av risikogrupper.
Smittetesting ved donasjon av celler og vev (IVF).

Klikk her for mer informasjon om hepatitt C (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og antatt smittetidspunkt, informasjon om behandling, smittetesting ved donasjon av celler og vev (IVF).

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Dersom det kun rekvireres PCR undersøkelse, benyttes ett EDTA glass.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig. EDTA prøver til PCR må ankomme laboratoriet innen 72 timer.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares med Påvist / Ikke påvist.
Prøvene konkluderes og kommenteres ut fra prøveresultat og kliniske opplysninger.

Basert på prøveresultat og kliniske opplysninger vurderer Unilabs Laboratoriemedisin, i henhold til nasjonale retningslinjer, om prøven skal videresendes referanselaboratorium for direkte viruspåvisning med PCR og genotyping (i forbindelse med behandling).
Ved førstegangs påvisning av hepatitt C er prøven nominativt meldepliktig til MSIS.

Stikkord: , , , ,