Hepatitt C virus IgG antistoff – Serologi

IndikasjonTEST296 logo
Symptomer på hepatitt, screening av rusmisbrukere samt utredning av patologiske leverprøver.
Smittetesting ved donasjon av celler og vev.

Ved mistanke om Hepatitt C smitte anbefales oppfølging inntil 6 måneder etter antatt smittetidspunkt. Ved tidligere påvist Hepatitt C er det ikke hensiktsmessig å ta antistoff undersøkelse. Undersøk i såfall med Hepatitt C PCR (EDTA blod).

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– Smitteeksponering,
– Kliniske symptomer
– Tidligere påvist infeksjon
– Informasjon vedrørende behandling
-Smittetesting ved donasjon av celler og vev (IVF)

Prøvetaking 
Prøvemateriale
Serum

Dersom det kun rekvireres PCR undersøkelse, benyttes ett EDTA glass.

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 2 dager

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares med Påvist / Ikke påvist.
Prøvene konkluderes og kommenteres ut fra prøveresultat og kliniske opplysninger.

Basert på prøveresultat og kliniske opplysninger vurderer Unilabs Laboratoriemedisin, ihht nasjonale retningslinjer, om prøven skal videresendes referanselaboratorium for direkte viruspåvisning med PCR og genotyping (ifb med behandling).
Ved førstegangs påvisning av hepatitt C er prøven meldepliktig til MSIS. Unilabs Laboratoriemedisin sender meldeskjema sammen med prøvesvaret til rekvirent. Rekvirent fyller ut meldeskjema og sender til MSIS.

Stikkord: , , ,