Herpes simplex virus type 1+2 DNA

IndikasjonTEST296 logo
Mistanke om herpes simplex.

Se ellers
Herpes simplex virus 1+2 IgG / IgM antistoff – Serologi
Varicella virus IgG / IgM antistoff – Serologi
Varicella-zoster virus DNA

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– 1.sykdomsdag
– symptomer
– behandling
– graviditet
– foreligger det immunsuppresjon hos pasienten.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Sekret fra lesjoner/ avskrap fra vesikkelbunn.
Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tykk prøvetakningspensel.

_MG_1127

Prøven vil alltid bli undersøkt samtidig på Herpes simplex og Varicella zoster.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares Positiv / Negativ.

I enkelte sjeldne tilfeller er prøveresultatet inkonklusivt. Laboratoriet vil da be om ny prøve.

Positive prøvesvar vil i noen gitte tilfeller besvares per telefon:
– ved øyeinfeksjon
– prøver fra nyfødte, småbarn, gravide og immunsupprimerte
– ved mistanke om generalisert herpesinfeksjon

Stikkord: , , , , , ,