Herpes simplex virus type 1+2 DNA

IndikasjonTEST296 logo
Mistanke om infeksjon med herpes simplex virus type 1/2.

For mer informasjon om herpes simplex infeksjoner se: LINK smittevernveilederen

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag. Informasjon om graviditet og immunsuppresjon.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Sekret fra lesjoner/vesikler
Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tykk prøvetakningspensel.

_MG_1127

Prøven undersøkes samtidig på Herpes simplex og Varicella zoster.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares PÅVIST / Ikke påvist

Dersom humane celler ikke detekteres i prøvematerialet vil dette kommenteres og ny prøve anbefales.

Positive prøvesvar vil i noen gitte tilfeller også besvares per telefon:
– ved øyeinfeksjon
– prøver fra nyfødte, småbarn, gravide og immunsupprimerte
– ved mistanke om generalisert herpesinfeksjon

Stikkord: , , , , , ,