Histologiske prøver

Forsendelse:

Histologiske prøver som skal analyseres hos oss må fikseres i konsentrert formalin som ha vært fortynnet 1:10. Det vil si at vevsprøver legges i egnet glass (kan få tilsendt fra Unilabs) som fylles med 4% formaldehyd, og det er viktig at formalinen inneholder buffer. Mengden av formalin bør være 10-20 ganger preparatvekt. Alt dette for å sikre god fiksering når prøven ankommer laboratoriet, slik at det bidrar til riktige resultater ved spesialanalyser. Preparater som må etterfikseres på laboratoriet vil føre til noe forlenget svartid.

Fikseringsmiddel 4% formaldehyd med buffer og/eller formalin 10% nøytral bufret kan kjøpes hos Chemi Teknik, VWR eller andre autoriserte leverandører.