HISTOLOGISKE PRØVER

Riktig utfylling av remissene er viktig:

  • Pasientens personnummer (11 siffer) i tillegg til navn og postnummer.
  • Prøvelokalisasjon skal angis.
  • Glass merket med navn og personnummer og er det flere enn ett glass pr remisse, skal hvert enkelt glass også merkes med lokalisasjon.
  • Kliniske opplysninger.
  • Prøvedato
  • Rekvirentens navn og adresse

 

Forsendelse:

Histologiske prøver legges i egnet glass (kan få tilsendt fra Unilabs) som fylles med 4 % formaldehyd med buffer og/eller formalin 10% nøytral bufret. Dette kan kjøpes hos Chemi Teknik, VWR  eller andre autoriserte leverandører. Ved hudbiopsier er det viktig at det er rikelig med fikseringsvæske slik at fikseringen er best mulig når prøven ankommer laboratoriet, hvis ikke må det etterfikseres på laboratoriet noe som vil forlenge svartiden.