HIV antigen/antistoff – Serologi

IndikasjonTEST296 logo
– Mistanke om HIV-infeksjon
– Screening av gravide.
– Kontroll/oppfølging ved stikkskade.
– Smittestatus
– Smittetesting ved donasjon av celler og vev

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– Risikoatferd
– Tidspunkt for mulig smitte
– Graviditet
– Ved stikkskader; opplysninger om hvem prøven er tatt fra (pasient/helsepersonell)
– Tidligere innsendt prøve
– Smittetesting ved donasjon av celler og vev (IVF)

Prøvetaking
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser

Obs: Ved ønske om undersøkelse med HIV DNA provirus PCR eller HIV RNA PCR/ HIV resistenstesting ber vi om at prøven sendes direkte til referanselaboratoriet ved Oslo universitetssykehus Ullevål. Mikrobiologisk avdeling, Kirkeveien 166, 0450 Oslo. Til dette formålet (HIV PCR) anbefales bruk av plasma gel rør, EDTA plasma alternativ EDTA fulllblod. Plasma gel rør må sentrifugeres innen 2 timer etter prøvetaking. Prøvene bør ankomme mikrobiologisk avdeling Ullevål innen 72 timer etter prøvetaking. Usentrifugerte plasma gel-rør er kun holdbart i 6 timer. Alle prøver må ankomme mikrobiologisk laboratoriet Ullevål innen gitt holdbarhet, mandag-fredag FØR kl 15.00.

Oppbevaring og forsendelse:
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt, anbefales kjøleskap.

Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 2 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist» etterfulgt av utfyllende kommentar.

For 1.gangs reaktive prøver har laboratoriet følgende rutine:
Prøven besvares med «Prøven sendt referanselaboratorium. Endelig resultat ettersendes». Det bes om ny prøve for å utelukke prøveforbytting. Laboratoriets lege kontakter rekvirent pr telefon.
Årsaken til at man sender prøven til FHI er at man ønsker konfirmasjon av reaktiv funn i primaertesten med en mer spesifikk metode (Western Blot) for å utelukke falsk reaktive resultater.
Når svar foreligger fra referanselaboratoriet, sendes endelig prøvesvar. Rekvirenten vil også få direkte svar fra referanselaboratoriet.

Bekreftet påvisning av HIV ved Unilabs Laboratoriemedisin er meldepliktig til MSIS. Unilabs Laboratoriemedisin sender anonymt meldeskjema sammen med prøvesvaret til rekvirent. Rekvirent fyller ut meldeskjema og sender til MSIS.

Stikkord: , , ,