HIV antigen/antistoff – Serologi

IndikasjonTEST296 logo
Mistanke om HIV-infeksjon, ved stikkskade, screening av risikogrupper, gravidscreening og smittetesting av celler og vev (IVF).

Klikk her for mer informasjon om HIV (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og eventuelt smittetidspunkt, HIV behandling, IVF-behandling, graviditet.

Prøvetaking
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser

Obs: Ved ønske om undersøkelse med HIV DNA provirus PCR eller HIV RNA PCR/ HIV resistenstesting ber vi om at prøven sendes direkte til referanselaboratoriet ved Oslo universitetssykehus Ullevål, Mikrobiologisk avdeling.Til dette formålet (HIV PCR) anbefales bruk av EDTA plasma gel rør, alternativ EDTA fullblod. Plasma gel rør må sentrifugeres innen 2 timer etter prøvetaking. Prøvene bør ankomme mikrobiologisk avdeling Ullevål innen 72 timer etter prøvetaking. Usentrifugert plasma gel-rør er kun holdbart i 6 timer. Alle prøver må ankomme mikrobiologisk avdeling Ullevål innen gitt holdbarhet, mandag-fredag FØR kl 15.00.

Oppbevaring og forsendelse:
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt, anbefales kjøleskap.

Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist» og eventuelt med kommentar om anbefalt kontrollprøve.

For 1.gangs reaktive prøver har laboratoriet følgende rutine:
Prøven besvares med «Prøven sendt referanselaboratorium. Endelig resultat ettersendes». Det bes om ny prøve for å utelukke prøveforbytting. Laboratoriets lege kontakter rekvirent pr telefon.
Årsaken til at man sender prøven til referanselaboratorium er at man ønsker konfirmasjon av reaktiv funn i primærtesten med en mer spesifikk metode for å utelukke falsk reaktive resultater.
Når svar foreligger fra referanselaboratoriet, sendes endelig prøvesvar. Rekvirenten vil også få direkte svar fra referanselaboratoriet.

Bekreftet påvisning av HIV er nominativt meldepliktig til MSIS.

Stikkord: , , , ,