HLA-B27

Indikasjoner
Mistanke om Bekhterevs eller Reiters syndrom.
Prøvetaking
EDTA-blod.
 Tolkning
Analyseresultatet må sammenholdes med klinikk og andre laboratoriefunn. På grunn av høy forekomst av HLA-B27 i normalbefolkningen, er ikke tilstedeværelsen av HLA-B27 diagnostisk for sykdommen. Fravær av HLA-B27 reduserer sannsynligheten for Bekhterev-diagnosen i vesentlig grad. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.
Stikkord: , ,