hsCRP, mikro-CRP, (P-CRP, høysensitiv)

– høysensitiv-CRP, mikroCRP, high sensitivity CRP, hsCRPTEST296 logo

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 3,0 mg/L

Tolkning
Forhøyet nivå av høysensitiv CRP (mikro-CRP) hos subjektivt friske personer er assosiert med øket risiko for kardiovaskulær sykdom, først og fremstt hjertinfarkt og hjerneslag.
Da CRP ved dette lave nivået lett påvirkes av mild, interkurrent sykdom, er det anbefalt å gjøre flere målinger med noen ukers mellomrom. Risikoen for kardiovaskulær sykdom ansees  å være forhøyet ved nivåer > 3 mg/L og lav ved < 1mg/L.

Stikkord: , , , , ,