HPV-TEST

Ved væskebasert cytologi utføres HPV-test i samme prøvebeholder. Det trengs derfor ikke å sende inn en egen prøvebeholder for HPV-test.

Kriterier for HPV-test er etter anbefaling fra livmorhalskreft

Cytologi primærscreening