HPV-TEST

Unilabs utfører selv HPV-testen ved vårt laboratorium i Skien. Testen som brukes er COBAS.

Ved væskebasert cytolologi gjøres HPV-testen etter at den væskbaserte cytologiske prøven er behandlet, det trengs derfor ikke å sende inn en egen prøvebeholder for HPV-test

HPV-testen skal sendes inn sammen med en konvensjonell cervixcytologisk prøve.

Kriteriene for HPV-test finnes på følgende side til masseundersøkelsen mot livmorhalskreft:

http://kreftregisteret.no/Global/Cervix/flytskjema.pdf