Metapneumovirus (humant, hMPV) RNA

Indikasjon
Øvre og nedre luftveisinfeksjoner i alle aldersgrupper. Små barn, eldre, personer med nedsatt immunforsvar eller annen kronisk underliggende sykdom har økt risiko for alvorlig sykdom. Sykdomsbildet ligner RS-virus infeksjon.

For mer informasjon om hMPV: LINK smittervernveilederen

Se ellers
RS-virus RNA
Influensavirus A + B RNA
Parainfluensa RNA
Adenovirus antigen

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Nasopharynxsekret er foretrukket.

Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel.

_MG_1130
Dersom det er ønskelig å undersøke på flere luftveisagens med PCR, er det tilstrekkelig med et prøveglass.

Riktig prøvetakning ved nasopharynxprøver til luftveis-PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose / konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares Positiv / Negativ for  metapneumovirus.

Stikkord: , , , , , , , ,