IgE, total (P-IgE)

– Immunglobulin E, total IgETEST296 logo

Indikasjoner
Bekrefte mistanke om IgE-mediert allergi og ved andre tilstander med høy total-IgE.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
<1 år:           < 29  kU/L
1 – 9 år:        < 52  kU/L
10 – 18 år:   < 170  kU/L
> 18 år:        < 87  kU/L

Tolkning
Normal konsentrasjon utelukker ikke at det kan foreligge en IgE-mediert allergi. Noen pasienter har total IgE innenfor referanseområdet til tross for sterke spesifikke IgE-antistoffer. Høy konsentrasjon av IgE sees hos atopikere, særlig ved symptomer både fra hud og luftveier. Høye verdier kan også sees ved parsittsykdommer, ved autoimmune sykdommer, ved monoklonal komponent av type IgE (sjelden) og ved noen andre svært sjeldne tilstander. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: ,