Influensavirus A + B RNA

IndikasjonTEST296 logo
Klinisk mistanke om influensa.

Obs: Ved mistanke om infeksjon med fugleinfluensa eller infeksjon med MERS (middle east respiratory coronary virus syndrome) ber vi at dette spesifiseres på rekvisisjonen og ber dere ta kontakt med oss før pasienten undersøkes. Pasienter med slike problemstillinger skal ikke innom legekontor men bør henvises direkte til sykehuset. I tilfelle pasienten har vært på legekontor og det er tatt prøve der bør det nevnes på rekvisisjonen at en mistenker luftveisinfeksjon med en av disse agens. I så tilfelle bør rekvirent også ta kontakt med smittevernlege ved sykehuset/ smittevernoverlege i kommunen med tanke på videre håndtering mht smitteverntiltak og innleggelse på sykehuset. Foreligger det mistanke om infeksjon med fugleinfluensa eller MERS bør prøven sendes per ekspress til FHI. For videre informasjon mht prøvetaking og håndtering ved slike problemstillinger henviser vi også til FHI`s hjemmeside.

Se ellers
Respiratorisk syncytialvirus RNA
Parainfluensa RNA
Adenovirus antigen

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– Symptomer

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Nasopharynxsekret er foretrukket
Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel.

_MG_1130

Prøver til direkte påvisning av influensavirus ved hjelp av PCR bør tas innenfor de to første ukene av sykdomsforløpet, og er da meget sensitiv.
Dersom det er ønskelig å undersøke på flere luftveisagens med PCR er det tilstrekkelig med et prøveglass.

Riktig prøvetakning ved nasopharynxprøver til luftveis-PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose / konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager
Utenom sesong kan prøvesvar ta noe lengre tid.

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares Positiv / Negativ
for Influensa A og Influensa B.

Stikkord: , , , , ,