Inhalasjonspanel, helårs (P-IgE inhalasjonapanel helår (d1, e1, e3, e5, e82))

– Screening for helårs inhalasjonsallergener: d1-husstøvmidd, e1-katt, e3-hest, e5-hund og e82-kanin.TEST296 logo

Indikasjoner
Utredning av mistenkt allergi mot Dermatophagoides pteronyssinus (støvmidd), katt, hest, hund og kanin. Dersom anamnesen peker mot en viss allergikilde, er analyse av det specifikke allergen å foretrekke. Når inhalasjonspanel, helårs eller allergenspesifikt IgE er rekvirert, vil det alltid bli gjort total IgE. Ved lav total igE kan allergenspesifikt IgE være falskt negativ. Ved forhøyet total IgE er sensitiviteten for spesifikke allergener høy.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 0,35 kU/L

Tolkning
Positivt resultat (≥ 0,35 kU/L) viser at det er påvist IgE-antistoffer mot et eller flere av allergenene i panelet. Ved positivt panel blir IgE-antistoff mot de spesifikke allergenene som inngår i panelet, analysert. Når man måler allergener i et panel, er følsomheten lavere enn ved spesifikk analyse av de enkelte komponentene.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , ,