Inhalasjonspanel, sesong (P-IgE sesongallergener (g6; m2; m6; t3; w6))

– Screening for sesongbetonte inhalasjonsallergener: g6-timotei, m2-Cladosporium herbarum (muggsopp), m6-Alternaria tenuis (muggsopp), t3-bjørk og w6-burot.TEST296 logo

Indikasjoner
Utredning av mistenkt allergi mot Cladosporium herbarum, Alternaria tenuis, timotei, bjørk og burot. Dersom anamnesen peker mot en viss allergikilde, er analyse av det specifikke allergen å foretrekke. Når inhalasjonspanel, sesong eller allergenspesifikt IgE er rekvirert,vil det alltid bli gjort total IgE. Ved lav total IgE kan allergenspesifikt IgE være falskt negativ. Ved forhøyet total IgE, er sensitiviteten for spesifikke allergener høy.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 0,35 kU/L

Tolkning
Positivt resultat (≥ 0,35 kU/L) viser at det er påvist IgE-antistoffer mot et eller flere av allergenene i panelet. Ved positivt panel blir IgE-antistoff mot de spesifikke allergenene som inngår i panelet, analysert. Når man måler allergener i et panel, er følsomheten lavere enn ved spesifikk analyse av de enkelte komponentene.

Stikkord: , , , , , , ,