Insulin (P-Insulin)

Indikasjoner
Utredning av uklar hypoglykemi med mistanke om insulinproduserende tumor (insulinom). Til utredning av insulinom anbefales å måle insulin, C-peptid og proinsulin under hypoglykemi (glukose <2,5 mmol/L). Pga. lengre halveringstid er C-peptid bedre egnet til å bedømme insulin-egenproduksjonen ved diabetes mellitus.

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Prøven tas vanligvis fastende sammen med prøve til glukosebestemmelse. Ved utredning av hypoglykemi og ved spørsmål om insulinproduserende tumor tas prøven etter 12 timers faste eller under et hypoglykemisk anfall.

Referanseområde
< 174 pmol/L
Insulinnivået i blodet stiger normalt kraftig etter et måltid, og det er derfor avgjørende for vurderingen å vite om prøven er tatt fastende.

Tolkning
Ved insulinom med hypoglykemisymptomer finner man lav P-Glukose og parallelle økninger av insulin, C-peptid og proinsulin. Ved type 2 diabetes sees oftest forhøyede verdier pga. insulinresistens. Ved eksogent tilført insulin er P-Insulin høy og P-C-peptid lav. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.